[اسم]

botany

/ˈbɑtəni/
غیرقابل شمارش

1 گیاه‌شناسی

  • 1. Botany is the scientific study of plants.
    1 . گیاه‌شناسی، مطالعه علمی گیاهان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان