[اسم]

botany

/ˈbɑtəni/
غیرقابل شمارش

1 گیاه‌شناسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: گیاه‌شناسی
  • 1.Botany is the scientific study of plants.
    1. گیاه‌شناسی، مطالعه علمی گیاهان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان