[اسم]

boule

/bul/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بول (نوعی بازی فرانسوی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان