[اسم]

broom

/brum/
قابل شمارش

1 جارو تی

  • 1.That's an odd broom.
    1 . آن جاروی عجیبی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان