[اسم]

broom

/brum/
قابل شمارش

1 جارو تی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جارو
  • 1.That's an odd broom.
    1. آن جاروی عجیبی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان