[حرف ندا]

brother!

/ˈbrʌðər!/

1 باورم نمی‌شود! ای وای!

informal
  • 1.Oh, brother! How could she wear that?
    1 . باورم نمی‌شود! چطور می‌تواند آن لباس را بپوشد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان