[اسم]

broomstick

قابل شمارش

1 دسته جارو (وسیله نقلیه جادوگرها در داستان‌ها)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان