[اسم]

building

/ˈbɪl.dɪŋ/
قابل شمارش

1 ساختمان

مترادف و متضاد structure
tall/old/historic buildings
ساختمان‌های بلند/قدیمی/تاریخی
an apartment building
ساختمان آپارتمانی

2 ساخت‌وساز ساختمان‌سازی

مترادف و متضاد construction
building materials/costs/regulations/industry
مصالح/هزینه‌ها/مقررات/صنعت ساختمان‌سازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان