[اسم]

builder

/ˈbɪl.dər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 معمار بنا

معادل ها در دیکشنری فارسی: آبادگر بنا سازنده معمار
مترادف و متضاد constructor designer planner
  • 1.An exhausted builder
    1. یک معمار [بنا] خسته
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان