[اسم]

build-up

/bˈɪldˈʌp/
قابل شمارش

1 افزایش تدریجی

2 آماده‌سازی (قبل از یک رویداد) زمینه‌سازی

3 تعریف و تمجید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان