[عبارت]

burn rubber

/bɜrn ˈrʌbər/

1 با سرعت رفتن (اتومبیل) سریع رفتن

informal
  • 1.We'd better burn rubber or we're going to be late.
    1. بهتر است [باید] با سرعت بریم وگرنه دیر می‌رسیم.
توضیحاتی در رابطه با burn rubber
burn rubber یا لاستیک سوزاندن، به معنای با سرعت رفتن است، به گونه‌ای که جای لاستیک‌ها روی آسفالت بماند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان