[صفت]

burning

/ˈbɜr.nɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more burning] [حالت عالی: most burning]

1 مشتعل آتش‌گرفته

مترادف و متضاد aflame blazing flaming extinguished
  • 1. I saw a burning car.
    1 . یک اتومبیل مشتعل [در حال سوختن] را دیدم.

2 شدید جدی، زیاد

مترادف و متضاد extreme strong
  • 1. Climate change remains a burning issue.
    1 . تغییرات آب و هوایی همچنان مشکلی جدی باقی مانده‌است.
  • 2. I have no burning desire to go swimming.
    2 . من هیچ اشتیاق زیادی برای رفتن به شنا [شنا کردن] ندارم.
[اسم]

burning

/ˈbɜr.nɪŋ/
قابل شمارش

3 سوز سوزش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان