[اسم]

burnout

/ˈbɜːrnaʊt/
غیرقابل شمارش

1 فرسودگی خستگی، زدگی

occupational burnout
فرسودگی شغلی [کارزدگی]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان