[اسم]

Burns

/bˈɜrnz/
غیرقابل شمارش

1 برنز (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان