[اسم]

burr

/bɜːr/
قابل شمارش

1 دانه تیغ‌دار (گیاهان) هسته خاردار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان