[اسم]

bursar

قابل شمارش

1 مسئول امور مالی مدرسه یا دانشگاه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان