[اسم]

bursary

/ˈbɜːrsəri/
قابل شمارش
[جمع: bursaries]

1 بورسیه کمک هزینه تحصیلی

مترادف و متضاد grant scholarship
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان