[اسم]

burnet

/bˈɜːnɪt/
قابل شمارش

1 رشکک (حشره‌شناسی)

2 توت روباهی (گیاه‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان