[فعل]

to burnish

/ˈbɜrnɪʃ/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: burnished] [گذشته: burnished] [گذشته کامل: burnished]

1 صیقل دادن جلا دادن

معادل ها در دیکشنری فارسی: صیقل دادن
مترادف و متضاد polish shine dull
  • 1.to burnish an armor
    1. جلا دادن یک زره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان