[صفت]

burnished

/bˈɜːnɪʃt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more burnished] [حالت عالی: most burnished]

1 صیقلی صیقل‌زده، جلاداده

burnished gold/copper
طلا/مس صیقل‌زده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان