[اسم]

caliph

/ˈkeɪlɪf/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خلیفه [رهبر مسلمین]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان