[اسم]

call box

/ˈkɔːl bɑːks/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باجه تلفن عمومی کیوسک تلفن

مترادف و متضاد call box phone box telephone box telephone kiosk
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان