[اسم]

chauffeur

/ʃoʊˈfɜːr/
قابل شمارش

1 شوفر راننده شخصی

معادل ها در دیکشنری فارسی: راننده شخصی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان