[اسم]

chauvinism

قابل شمارش

1 شوونیسم میهن‌شیفتگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شوونیسم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان