[اسم]

clarinetist

/ˌklærəˈnetɪst/
قابل شمارش

1 نوازنده کلارینت قره نی زن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان