[عبارت]

clean bill of health

/klin bɪl ʌv hɛlθ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تاییدیه سلامت پروانه بهداشت

  • 1.The company required a clean bill of health for employing me.
    1. شرکت برای استخدام من از من تاییدیه سلامت خواست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان