[اسم]

claymore

/klˈeɪmoːɹ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شمشیر دولبه

2 مین ضد نفر

مترادف و متضاد anti-personnel mine
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان