[اسم]

clavicle

/ˈklævəkəl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ترقوه

مترادف و متضاد collarbone
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان