[اسم]

Claudia

/ˈklɔdiə/
غیرقابل شمارش

1 کلودیا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان