[اسم]

claude

/klˈɔːd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کلود (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان