[اسم]

classroom

/ˈklæs.ruːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کلاس فضای کلاس

معادل ها در دیکشنری فارسی: کلاس کلاس درس
  • 1.The classrooms are large and have big windows.
    1. کلاس‌ها بزرگ است و پنجره‌های بزرگ دارد.
classroom activities
فعالیت‌های کلاسی
کاربرد واژه classroom به معنای کلاس درس
واژه classroom به معنای کلاس درس به اتاق هایی در مدرسه، آموزشگاه، دانشگاه و ... گفته می شود که میز و صندلی و تخته سیاه دارد و گروهی از دانش آموزان در آن درس یاد می گیرند.
"classroom activities" (فعالیت های کلاسی)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان