[اسم]

clause

/klɔːz/
قابل شمارش

1 ماده بند

معادل ها در دیکشنری فارسی: تبصره
مترادف و متضاد article paragraph section
  • 1.There is a clause in the contract forbidding tenants to sublet.
    1. بندی در قرارداد وجود دارد که مستاجران را از اجاره دادن [اجاره ثانوی] خانه‌هایشان منع می‌کند.

2 عبارت (دستور زبان)

معادل ها در دیکشنری فارسی: بند
specialized
main clause
عبارت اصلی
subordinate clause
عبارت وابسته
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان