[صفت]

claustrophobic

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تنگناهراس کلاستروفوبیک، کسی که از فضای بسته می‌ترسد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان