[اسم]

clay court

/kleɪ kɔrt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زمین تنیس خاک رس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان