[اسم]

clay court

/kleɪ kɔrt/
قابل شمارش

1 زمین تنیس خاک رس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان