[صفت]

clayey

قابل مقایسه

1 رس‌مانند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان