[صفت]

classy

/ˈklæsi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: classier] [حالت عالی: classiest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 با کلاس با وقار، عالی

  • 1.He took me to a classy restaurant.
    1. او مرا به رستوران با کلاسی [عالی] برد.
  • 2.She is such a classy woman.
    2. او زنی با وقار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان