[اسم]

classifier

قابل شمارش

1 طبقه‌بند طبقه‌بندی کننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان