[اسم]

classifier

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طبقه‌بند طبقه‌بندی کننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان