[اسم]

concerto

/kənˈtʃɜːrtoʊ/
قابل شمارش
[جمع: concertos]

1 کنسرتو [قطعه‌ای موسیقی برای ارکستر با یک ساز تک‌ نواز]

معادل ها در دیکشنری فارسی: کنسرتو
  • 1.a concerto for flute and harp
    1. قطعه موسیقی با فلوت و چنگ
  • 2.a piano concerto
    2. یک کنسرتو پیاتو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان