[اسم]

concert

/ˈkɑnsɜrt/
قابل شمارش

1 کنسرت

معادل ها در دیکشنری فارسی: کنسرت
مترادف و متضاد musical performance show
a pop/school/rock concert
کنسرت پاپ/(در) مدرسه/راک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان