[حرف اضافه]

concerning

/kənˈsɜrnɪŋ/

1 درباره در باب، در مورد

معادل ها در دیکشنری فارسی: درباره راجع به
مترادف و متضاد about regarding
  • 1.we are given little information concerning matters of national security.
    1. اطلاعات اندکی در باب مسائل امنیت ملی به ما داده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان