[اسم]

concertina

/ˌkɑːnsərˈtiːnə/
قابل شمارش

1 آکاردئون کوچک ارغنون کوچک، کنسرتینا

[فعل]

to concertina

/ˌkɑːnsərˈtiːnə/
فعل ناگذر
[گذشته: concertinaed] [گذشته: concertinaed] [گذشته کامل: concertinaed]

2 مانند آکاردئون تا شدن (ناشی از تصادف)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان