[اسم]

conception

/kənˈsepʃn/
قابل شمارش

1 لقاح بسته شدن نطفه

  • 1. A child is born about 40 weeks after conception takes place.
    1 . یک کودک حدودا چهل هفته بعد از لقاح به دنیا می آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان