[صفت]

concentric

/kənˈsentrɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more concentric] [حالت عالی: most concentric]

1 هم‌مرکز

specialized
  • 1. concentric rings
    1 . حلقه‌های هم‌مرکز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان