[صفت]

concentric

/kənˈsentrɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more concentric] [حالت عالی: most concentric]

1 هم‌مرکز

معادل ها در دیکشنری فارسی: متحدالمرکز
specialized
  • 1.concentric rings
    1. حلقه‌های هم‌مرکز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان