[اسم]

concentration

/ˌkɑnsənˈtreɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 تمرکز

معادل ها در دیکشنری فارسی: تمرکز
 • 1.I find that yoga improves my powers of concentration.
  1. من فهمیدم که یوگا قدرت تمرکز من را تقویت می‌کند.
 • 2.intense concentration
  2. تمرکز شدید
 • 3.The job demands a high level of concentration.
  3. شغل، سطح بالایی از تمرکز را می‌خواهد.
 • 4.The noise outside made concentration difficult.
  4. سر و صدای بیرون تمرکز (کردن) را دشوار می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان