[اسم]

contretemps

/kˈɑːntɹɪtˌɛmps/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرافعه جروبحث

مترادف و متضاد argument quarrel

2 حادثه بدبیاری

مترادف و متضاد misadventure mishap
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان