[اسم]

contribution

/ˌkɑn.trəˈbjuː.ʃən/
قابل شمارش

1 کمک کمک مالی

مترادف و متضاد alms benefaction donation offering
  • 1. a generous contribution to charity
    1 . کمک مالی سخاوتمندانه‌ای به خیریه
  • 2. This invention made a major contribution to road safety.
    2 . این اکتشاف، کمک بزرگی به ایمنی جاده‌ها کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان