[اسم]

contrition

/kəntɹˈɪʃən/
قابل شمارش

1 ندامت پشیمانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پشیمانی ندامت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان