[اسم]

cordovan

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چرم (پوست بز یا اسب)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان