[اسم]

Corey

/ˈkɔri/
غیرقابل شمارش

1 کری (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان