[اسم]

corium

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پوست حقیقی (آناتومی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان