[صفت]

corking

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عالی بسیار خوب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان