[اسم]

corm

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کورم (ریشه پیازمانند گیاه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان